0 Objekt
Beställningar innan kl 14 skickas samma dag.
Beställningar innan kl 14 skickas samma dag

Varför testa tarmen?

Kopplingen mellan tarmen och olika sjukdomar

Nya samband mellan sjukdomar och tarmfloran upptäcks ständigt. Att bakterier i tarmarna faktiskt påverkar vår psykiska hälsa, och inte bara fysiska, är kanske en av de mer överraskande upptäckterna och denna forskningen är relativt ny så framtiden kommer nog visa på fler samband mellan tarmen och olika sjukdomar. Lite kort nedan om vad forskningen visat än så länge.

Tarmflorans påverkan på depression
Tarmfloran och ADHD – samband


Tarmen och depression

Tarmflorans påverkan på depression

Forskning har kunnat visa på en överrepresentation av vissa bakterier och bakteriesläkten i personer som lider av depression.

Alistipes är ett bakteriesläkte som består av 13 arter. Hög koncentration av alistipes-bakterier har visat sig vara relaterat till bland annat IBS, utmattningssymtom och i vissa fall även depression. Det har inte kunnat fastställas med hundraprocentig säkerhet att alistipes-bakterier direkt orsakar depression. Men en slutsats som är vanligt förekommande inom denna typ av forskning är att sund tarmflora med stor mängd och variation av gynnsamma bakterier, har stor påverkan på vår psykiska hälsa. Många menar att tarmfloran mer direkt påverkar den mentala hälsan, men nästan alla överens om att det åtminstone finns en indirekt koppling.

Inflammerade tarmväggar hos deprimerade människor

När bakterier dör, bildas stora mängder lipopolysackarider (förkortat LPS). LPS är en så kallad endotoxin som direkt översatt till svenska betyder ”inre gift”. LPS består av fettsyror och sammansatta kolhydrater. De existerar i så kallade gramnegativa bakteriers yttermembran. Beroende på vilka bakterierna är, får LPS olika egenskaper. Dessa egenskaper kan användas för att identifiera bakterietypen.

Bakterierna själva producerar inte LPS, utan det frigörs alltså bara när bakterier dör. Alla människor och övriga djur har alltid små mängder LPS i blodet och gör att immunsystemet ständigt stimuleras, om så i mer eller mindre grad. För mycket LPS är skadligt och kan leda till att immunförsvaret reagerar starkt, vilket resulterar i inflammation och feber. Extremt höga halter av LBS kan leda till blodproppar och är med andra ord vara livshotande.

Forskning har även visat att höga halter LPS bidrar till nedstämdhet och ger depressionsliknande symtom. LPS ökar mängden inflammationsframkallande ämnen i tarmen, vilket kan resultera i inflammerade tarmväggar. Detta är vanligt förekommande hos personer som lider av depression.


Tarmen och ADHD

Tarmfloran och ADHD – samband

Relationen mellan tarm och hjärna har visat sig vara starkare än vad många tidigare trott. Forskningsrön ger tecken på att det finns klara samband mellan tarmflora och hjärna. Teorier och hypoteser som lyfts fram och analyserats, har visat att en obalanserad tarmflora kan leda till inflammation som i sin tur producerar signalsubstanser som påverkar hjärnan. Exakt vilken tarmflora som är optimal för att minimera signalerna till hjärnan är inte känd, men forskningen som finns idag visar att det finns klara samband.

Barn med ADHD

En hypotes som blivit uppmärksammad de senaste åren är kopplingen mellan ADHD och en ogynnsam tarmflora. Testningen av denna hypotes är fortfarande i sin linda, men en tendens som upptäckts redan nu, är att barn med ADHD och som samtidigt har magproblem ofta får starkare psykiska symtom. Experiment utförs nu där man försöker lindra ADHD-symtom med probiotika, som i grunden används återställa balansen mellan bakterierna i tarmfloran.

Obalans eller specifik art som är boven?

Mag- och tarmproblem uppstår ofta som ett resultat av en tarmflora som är i obalans. Detta kan dels bero på att det råder brist på en viss typ av bakterie. Det kan också vara på grund av att det råder en mer generell obalans bland flera olika bakteriearter – med andra ord: att problemet inte nödvändigtvis är ett överskott eller underskott av bara en typ av bakterie.

Probiotika har framgångsrikt använts för att öka mängden gynnsamma bakterier i tarmen. Det finns mat som är mer eller mindre rik på dessa positiva bakteriestammar, men också i form av tillskott. Probiotika har flera positiva funktioner, till exempel att stimulera immunförsvaret och producera vitaminer som B och K. Behandling med probiotika har bland annat använts för att lindra IBS och andra mag- och tarmrelaterade problem, men studier analyserar alltså nu hur dessa tarmrelaterade problem också påverkar vår hjärna.